Tollregler Ved Netthandel

  • by

Tollregler Ved Netthandel

Transportøren (den som frakter og/eller lagrer varen for deg) vil ofte automatisk fortolle varesendingen for deg. Pris for fortolling: Den som frakter varen (i de fleste tilfeller Posten) tar seg som regel betalt for fortollingsjobben. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varen ut av godkjent lager. Når du importerer næringsmidler fra land utenfor EU/EØS-området, må importen meldes til Mattilsynet på forhånd. Hvis du importerer eller produserer alkoholholdige drikkevarer for salg til sluttbruker gjennom eget utsalgssted må du ha bevilling for dette. Dette gjøres gjennom Mattilsynets skjematjenester. Du kan også søke Tolletaten om å kunne rapportere gjennom TVINN selv. Tolldeklarasjonen i Altinn kan være til hjelp når du skal fylle ut «mva-meldingen». Hvis en annen enn du selv deklarerer varene på vegne av deg (for eksempel transportøren, når du handler på utenlandske nettsider), trenger vedkommende fødselsnummeret ditt i deklareringen til Tolletaten. I noen tilfeller må du betale avgiftene til transportøren før du får utlevert varene. I enkelte tilfeller får du likevel varen før den er fortollet.

Tollregler Ved Netthandel
  1. 15 – 22 % NOK 105 pr. liter (inntil 27 liter)
  2. Med varer fra 6000 – 8000 kroner får du 1900 kroner i forenklet forelegg
  3. Hva med andre topper i området
  4. Bil og andre kjøretøy
  5. Avsender må være en privatperson, og mottaker må ta imot leveransen på en privat adresse
  6. 250 kr per 100 gram
  7. Alkoholkvoten kan ikke byttes i tobakk
  8. Alternativ 4 1 liter brennevin og 5 liter øl (15 bokser med 0,33)

Det betyr at det du må ha en spesiell tillatelse eller lisens for å importere varen. Det betyr at det er transportøren som regner ut avgiftene og innbetaler dette til Tolletaten for deg. Slik regner du ut merverdiavgiften. Men salg ombord på fly, båter og tog forekommer også, ofte mer plassbegrenset. Butikkene er ofte plassert i den internasjonale sonen på flyplasser, havner, togstasjoner og veier, for å sikre at kun grensekryssende passasjerer handler. Om vinteren varierer den fra mørkebrun til lys blågrå (pelsen blekes ofte av solen), og sommerpelsen er sjokoladebrun. Det varierer hvor lang tid transportøren bruker på fortollingen, og du må spørre transportfirmaet du bruker om dette. Transportørene kan ha ulike navn på dette. På Finland-terminalen i St. Enkelte EU-områder som Åland, Livigno og Kanariøyene har avstått fra å være med i EUs momsunion, og har på den måten kunne fortsette å ha tax-free-salg for alle reisende. Du slipper å betale merverdiavgift hvis varesendingen har en verdi inkludert frakt og forsikring på under 350 kroner. Merverdiavgift: Hvis sendingen har en verdi på 350 kroner eller mer inkludert frakt og forsikringskostnader, skal du betale merverdiavgift (moms, MVA) på 25 prosent (15 prosent på mat og alkoholfri drikke). Hvis du skal importere næringsmidler (hovedsakelig mat og drikke), kosmetikk, planter og en del andre typer varer, er det krav at du registrerer deg som importør hos Mattilsynet. For å kunne registrere deg som importør hos Mattilsynet må virksomheten din være tildelt et virksomhetsnummer (undernummer). Disse blir gjort tilgjengelige hver påske, og hyttene blir tildelt ved hjelp av trekning. Den enorme trafikken har gjort at svært mange andre aktører har prøvd å få en del av ferjemarkedet i Oslofjorden.

Svalbard har vært et ressursutvinning-sted.

Tax-free-reglene knyttet til båter har alltid vært spesielt kompliserte i Norge. Jeg har aldri vært så langt inne i hvert fall! Svalbard har vært et ressursutvinning-sted. I tillegg har vi lagerfasiliteter og kan ta oss av lagerstyring for våre kunder. I løpet av høsten kom i tillegg en registrator for å ivareta samarbeidsprosjektet med Sysselmannen om å systematisere og registrere samlingene i Longyearbyen. Fordelen med denne forretningsmodellen er i hovedsak at du slipper lagringskostnader, og du unngår risikoen ved å kjøpe inn et varelager. Det gir rett til å kjøpe én kasse øl, to liter brennevin og en halv liter hetvin i måneden. Sped Trans AS gir deg full kontroll over dine utgående forsendelser og håndterer resten av eksportprosessen. Carron smiler frydefullt, men håndterer flasken med dyp konsentrasjon. Bålgryten med Bidos sprer god matlukt i rommet. Jeg har netopp vert til sverige og kjøpt en god del godteri og. Den friluftsvante betjeningen har omfattende erfaring med bruk av utstyret under høyarktiske forhold, så her får du god hjelp.

I Filippinene er det et eget tax-free-kjøpesenter noen kilometer fra Ninoy-flyplassen hvor bare ankommende passasjerer fra utlandet får handle, og må vise pass og billett for å slippe inn. Bufret Hvor mye alkohol , snus og sigaretter er det lov å ta med seg fra utlandet. Unntak er også områder som ikke er med i EU, men tilhører EU-land, for eksempel Færøyene, Caymanøyene og Kanaløyene. For noen slike varer, som for eksempel alkohol, er det krav om at du må registrere deg som særavgiftspliktig hos Skatteetaten. Mer om restriksjoner for slike varer finner du hos den myndigheten som er ansvarlig for regelverket. En oversikt over tollsatser finner du i tolltariffen på Tolletatens nettsider. Fjord Line startet høsten 2014 en ferjerute fra Sandefjord til Strömstad, men fikk ugunstig avgangstid fra Sandefjord – før klokken 07 på morgenen. En rekke ferger til Danmark fikk dispensasjon, selv om reisen tur/retur var 23 timer (hvis en ferge avgår den samme tid hver dag må den ankomme til havna en time eller mer før det). Jeg ser at prisene på tax-free i Danmark er DRASTISK mye lavere enn sigarbutikker i Norge.

Hvor mye du kan ta med av alkoholholdige drikkevarer avhenger om du bytter tobakkvoten med alkohol. Det er også mulig å få tilbakebetalt avgifter når det er gjort en feil i fortollingen, og det er krevd opp for mye i avgifter. Ferjevirksomhet har gjort Olav Nils Sunde til en av landets rikeste menn. Denne oversikten inneholder alle fortollinger som er gjort i perioden. Det er imidlertid også en del utfordringer med denne modellen. Du kan imidlertid ikke bytte til deg mer sprit eller tobakksvarer. Tollvesenet har laget en kalkulator som forteller deg hvordan du kan bytte ulike alkoholholdige produkter og tobakksvarer mot hverandre for å få med deg mest mulig av det du liker best. For en del varetyper, som for eksempel alkohol og tobakksvarer er det særavgifter ved import. Før du starter med import fra utlandet er det derfor viktig at du gjør deg kjent med hvilke regler som gjelder, og hvilke krav som stilles til de varene du ønsker å importere.

Tollregler Ved Netthandel